VZNIK

Společnost ARS IUVENUM o.p.s. vznikla v roce 2008 jako obecně prospěšná společnost z iniciativy rodičů dětí věnujících se ve svém volném čase hudbě, výtvarné výchově a dalším uměleckým činnostem. Hlavním impulsem ke vzniku společnosti byla myšlenka učitelky houslí Tuuly Sivuly - Vacek zorganizovat v Jižních Čechách letní hudební kurzy inspirované obdobnými aktivitami pořádanými každoročně ve Finsku, jichž se Tuula Sivula - Vacek několik desetiletí aktivně účastnila.

TUULA SIVULA - VACEK

Během svého působení ve Finsku nasbírala Tuula Sivula-Vacek mnoho cenných zkušeností s organizací intenzivních prázdninových hudebních kurzů, jejichž cílem je zprostředkovat dětem setkání s ostatními dětmi podobné věkové kategorie i obdobných zájmů, intenzivně je rozvíjet po hudební stránce a umožnit jim zážitek z komorní a orchestrální hry. Na tyto zkušenosti by ráda navázala i v České republice, proto vznikla myšlenka zorganizovat mezinárodní hudební kurzy, kterých se vedle žáků z ČR zúčastní také i bývalí žáci z Finska a účastníci z dalších zemí, jako např. Rakouska či Německa. Mladí muzikanti tak mají jedinečnou příležitost navázat nové kontakty, získat nové podněty ke studiu hudby a zdokonalit se v cizím jazyce.

Tuula Sivula-Vacek se narodila v roce 1958 ve finském městě Keuruu, po maturitě na klasickém gymnáziu se začala plně věnovat studiu hudby. Houslovou hru studovala na konzervatoři v nedalekém univerzitním městě Jyvaskyla, v této době se stala žákyní českého pedagoga Jana Vacka. Po ukončení studia na konzervatoři absolvovala v roce 1988 Akademii J. Sibelia v Helsinkách. V roce 1979 se Tuula provdala, poté se věnovala pedagogické činnosti, které se s významnými úspěchy věnuje dodnes. S manželem Janem učili pravidelně na letních mezinárodních hudebních kurzech v Suolahti, Lapinlahti, Jalasjarvi, Korpilahti, Vaase a Oulu. Jako lektorka (titul Mgr.) pracovala na konzervatoři v Oulu a ve Vaase, kde dosáhla se svými žáky mimořádných úspěchů (přední umístění v soutěžích a vysoké bodové hodnocení u závěrečných zkoušek). Zúčastnila se mezinárodních houslových kurzů Emila Kamilarova a Diny Schneidermann v Suolahti.

V roce 1999 se přestěhovala se svou rodinou do České republiky. V současné době žije a pracuje v Českých Budějovicích. Vyučuje hru na housle a komorní hru na Konzervatoři a Základní umělecké škole B. Jeremiáše v Českých Budějovicích. I zde se se svými žáky účastní soutěží na národní i mezinárodní úrovni. Její žáci se pravidelně umísťují na předních místech těchto soutěží. S nejmladšími žáky se věnuje i souborové hře.

Tuula Sivula-Vacek používá ke své výuce progresivní výukové metody. Tyto metody nejen používá, ale i rozvíjí tak, aby výuka hry na housle byla zejména malým žákům pochopitelná a současně zábavná. Při ZUŠ B. Jeremiáše navíc založila Tuula Sivula-Vacek pro děti orchestry Otakárek a Jeremiášek, ve kterých mají děti od 4 let možnost získat zkušenosti z orchestrální hry. Pro většinu začínajících malých houslistů je právě možnost hrát spolu se staršími dětmi hlavní motivací k pilnému studiu.