ČINNOST A POSLÁNÍ

Obecně prospěšná společnost ARS IUVENUM o.p.s. pomáhá mladým umělcům v rozšiřování jejich již získaných znalostí a dovedností, a to prostřednictvím neformální výuky, např. pobytových kursů se zaměřením na uměleckou tvorbu. Dále pomáhá mladým umělcům prezentovat jejich dovednosti formou koncertů, soutěží a přehlídek.

DRUH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY:

  1. Podpora dětí a mladých lidí se zájmem o umění prostřednictvím různých aktivit, jejichž společným znakem je neformální výuka spojená s rozvojem praktických dovedností a kompetencí.
  2. Podpora pravidelné umělecké zájmové činnosti a zájmového vzdělávání dětí a mladých lidí.
  3. Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti umělecké zájmové činnosti a zájmového vzdělávání dětí a mladých lidí (mezinárodní umělecké kurzy).
 DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI:
  1. Podpora talentovaných sociálně slabších dětí se zájmem o umění.
  2. Výchova a vzdělávání
  3. Pořádání kulturních produkcí, přehlídek a podobných akcí za účelem získání prostředků pro fungování společnosti (případný zisk z výkonu této doplňkové činnosti smí být použit pouze pro zkvalitnění a rozšíření obecně prospěšných služeb společnosti).