SBOROVÝ ZPĚV - "ROZEZPÍVAT DUŠI"

Zpěv je tak známá věc, ale odkud přichází?

Z hloubky našeho nitra, z naší podstaty.
Zpívat umíme všichni, jde jen o to najít správnou cestu ke svému hlasu, přijmout ho a otevřít se mu.
Pojďme propojit naše hlasy ve společném souznění zvuků a tónů.
Rezonovat s ostatními ve společném zpěvu a otevřít se tak v naší duši a zapomenout na chvíli na naší jednotlivost.

Tato aktivita je určená pro účastníky MLHK, rodiče či „nehudební“ doprovod účastníků a pro všechny, kteří rádi zpívají.
Jedná se o sbor, který během MLHK secvičí jednoduché písně z české a světové hudby a vystoupí na koncertech v rámci MLHK

Cena kurzu: