Tuula Sivula-VacekTuula Sivula - Vacek se narodila ve Finsku. Houslovou hru studovala na finské konzervatoři a poté na akademii J. Sibelia v Helsinkách (absolvovala v roce 1988)u českého pedagoga Jana Vacka. S manželem Janem učili pravidelně na mezinárodních hudebních kurzech ve Finsku. Jako lektorka pracovala na konzervatoři v Oulu a ve Vaase, zúčastnila se mezinárodních houslových kurzů Emila Kamilarova a Diny Schneidermann v Suolahti. V roce 1999 se přestěhovala s rodinou do České republiky. V současné době vyučuje hru na housle a komorní hru na Konzervatoři a na ZUŠ B. Jeremiáše v Č. Budějovicích. Při výuce používá několik výukových metod, zejména metodu Suzuki a v nemalé míře systém výuky Gezy Szilvay - Colour strings. Její žáci se pravidelně umísťují na předních místech národních i mezinárodních sout

František LukášFrantišek Lukáš se narodil 3. 12. 1977 v Uherském Hradišti a do 20 let žil v Uherském Brodě. Od 12 asi do 18 let hrál na akustickou i elektrickou kytaru jako samouk. V té době působil v různých rockových, folkových, jazz-rockových a jiných experimentálních uskupeních s vlastní ponejvíce kolektivní tvorbou, vycházející nejčastěji z improvizace. Mezi 18. a 20. rokem se seznámil s vynikajícím klasickým kytaristou Miroslavem Malinou, který se stal jeho učitelem, přivedl jej ke kouzlu klasické kytary a také k vážné i soudobé hudbě. V roce 1998 nastoupil na Konzervatoř v Českých Budějovicích, kde studoval klasickou kytaru u Mgr. Vilmy Manové a skladbu u MgA. Jiřího Churáčka. V té době též absolvoval několik mistrovských kurzů a národních i mezinárodních soutěží (Anglo – Czechoslovakia Trust v Londýně 3. cena, soutěž K. Ditterse ve Vidnavě 1. cena, atd.). Mezi lety 2003-2007 studoval klasickou kytaru na AMU v Praze u Prof. Štěpána Raka a v letech 2005 - 2010 zde vystudoval též skladbu u Doc. Hanuše Bartoně. Studium skladby zakončil skladbou Conspiratio pro loutnu a komorní orchestr, kterou sám interpretoval ve spolupráci s Plzeňskou filharmonií a dirigentem Marko Ivanovičem. Skladba sklidila pozitivní kritiku v časopise Hudební rozhledy i v jiných médiích. Mnohé další skladby byly oceněny v soutěžích Generace 2006 (3. cena), Atempo revue competition (1. a 3. cena) a provedeny na festivalech soudobé hudby Orfeus a Soozvuk v Bratislavě. Od roku 2009 působí jako pedagog na konzervatoři v Českých Budějovicích. Věnuje se sólové koncertní činnosti a též komorní hudbě se svojí ženou Dorotou Lukášovou (flétna, klavír). Zaměřuje se na provádění soudobé vážné hudby a vedle toho též na interpretaci staré hudby na historické nástroje.