Tuula Sivula-VacekTuula Sivula - Vacek se narodila ve Finsku. Houslovou hru studovala na finské konzervatoři a poté na akademii J. Sibelia v Helsinkách (absolvovala v roce 1988)u českého pedagoga Jana Vacka. S manželem Janem učili pravidelně na mezinárodních hudebních kurzech ve Finsku. Jako lektorka pracovala na konzervatoři v Oulu a ve Vaase, zúčastnila se mezinárodních houslových kurzů Emila Kamilarova a Diny Schneidermann v Suolahti. V roce 1999 se přestěhovala s rodinou do České republiky. V současné době vyučuje hru na housle a komorní hru na Konzervatoři a na ZUŠ B. Jeremiáše v Č. Budějovicích. Při výuce používá několik výukových metod, zejména metodu Suzuki a v nemalé míře systém výuky Gezy Szilvay - Colour strings. Její žáci se pravidelně umísťují na předních místech národních i mezinárodních soutěží.

Kristian VacekKristian Vacek je absolventem konzervatoře v Č. Budějovicích, studoval v Institutu Toivo Kuuly ve Finsku, kde absolvoval úspěšně dva z kurzů Akademie J. Sibelia. V letech 1996 až 1999 působil jako koncertní mistr v komorním orchestru T. Kuuly, se kterým vystupoval na různých koncertech a festivalech ve Finsku, Švédsku, Estonsku a na Faerských ostrovech. Vystupoval několikrát s orchestrem jako sólista, účastnil se mezinárodních soutěží H. Marteau a Beethovenův Hradec, hrál např. před finským prezidentem Martti Ahtisaarim, v letech 2004 – 2005 byl členem mládežnického Orchestru mladých Evropské unie, s nímž se zúčastnil evropského turné. V roce 2010 ukončil magisterské studium na HAMU v Praze, účinkuje v mnoha orchestrech. V roce 2009 vydal své první sólové album Symbiosis...