MgA. Petr Šporcl

Petr Šporcl se řadí mezi nejlepší současné violoncellisty české hudební scény.

Na violoncello začal hrát v sedmi letech na LŠU v Českých Budějovicích u prof.R. Weisse. Jeho mimořádný hudební talent se projevoval již od útlého mládí a o budoucí profesi nemohlo být pochyb.Ve studiích pokračoval na Konzervatoři v Praze ve třídě prof.F. Pišingera a AMU v Praze u prof.D. Veise. Během studií na AMU byl na základě konkursu vybrán jako jeden ze třiceti studentů z celého světa a dostal nabídku stipendia v USA.Stal se studentem S.M.U.Dallas,USA. Byl žákem Ch. Adkinse. Studium v USA úspěšně dokončil a obdržel „ARTIST CERTIFICATE IN CELLO“. V r. 1995 také úspěšně absolvoval AMU v Praze.Poté 5 let působil jako koncertní mistr violoncell Pražské komorní filharmonie a v r. 1995 byl u zrodu M.Nostitz Quarteta a dva roky byl členem Škampova kvarteta..Petr Šporcl je laureátem několika mezinárodních soutěží(Corpus Christi-USA,Beethovenův Hradec,Pražské jaro,Cremona-Itálie.

Petr Šporcl je žádaným sólovým i komorním hráčem.Jeho hra zaujme nejen bravurně zvládnutou technikou, ale zejména výjimečným muzikantským a osobitým projevem.

Petr Šporcl pedagogicky působí v ZUŠ olešská a od roku 2012 vyučuje na Konzervatoři Jana Deyla.  Jako lektor je zván na  hudebních kurzy komorní i sólové hry v Čechách, Anglii, Holansku a USA.