MgA. Kristian VacekKristian Vacek je absolventem konzervatoře v Č. Budějovicích, studoval v Institutu Toivo Kuuly ve Finsku, kde absolvoval úspěšně dva z kurzů Akademie J. Sibelia. V letech 1996 až 1999 působil jako koncertní mistr v komorním orchestru T. Kuuly, se kterým vystupoval na různých koncertech a festivalech ve Finsku, Švédsku, Estonsku a na Faerských ostrovech. Vystupoval několikrát s orchestrem jako sólista, účastnil se mezinárodních soutěží H. Marteau a Beethovenův Hradec, hrál např. před finským prezidentem Martti Ahtisaarim, v letech 2004 – 2005 byl členem mládežnického Orchestru mladých Evropské unie, s nímž se zúčastnil evropského turné. V roce 2010 ukončil magisterské studium na HAMU v Praze, účinkuje v mnoha orchestrech. V roce 2009 vydal své první sólové album Symbiosis...

 

 

 

Lenka Němcová

lenkaLenka Němcová se narodila 22.4.1994 v Českých Budějovicích. Na housle začala hrát v pěti letech u paní učitelky Tuuly Sivula-Vacek, u které studuje dodnes.

Během studia na ZUŠ B. Jeremiáše v Českých Budějovicích získala řadu ocenění na národních i mezinárodních soutěžích a přehlídkách a úspěšně reprezentovala hudební školu nejen v ČR, ale i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější úspěchy patří přední umístění v celostátních kolech soutěže ZUŠ v sólové i komorní hře, Plzeneckých housličkách, Mezinárodní Kociánově houslové soutěži, mezinárodní soutěži Talents for Europe - Slovensko, Prague junior note, Soutěži Konzervatoře Plzeň.

Několikrát se stala držitelem ocenění Talent Jihočeského kraje a obdržela stipendium pro talenty v oblasti kultury.

V současné době je studentkou pátého ročníku Konzervatoře v Českých Budějovicích obor housle a třetího ročníku téže školy, obor viola pod vedení prof. Tuula Sivula-Vacek.

V Lenka úspěšně zvládla přijímací zkoušku na Akademii múzických umění v Praze a je studentkou oboru viola pod vedením prof. Karla Untermüllera.

Pravidelně vystupuje na koncertech Konzervatoře. Hraje v několika českobudějovických orchestrech a uskupeních.

Lenka během studia na českobudějovické Konzervatoři získala několik významných ocenění, v letních měsících se zúčastňuje hudebních kurzů a seminářů (mistrovské houslové kurzy Václava Hudečka v Luhačovicích, mistrovské kurzy Jana Špidlena v Praze, Mezinárodní kurzy v Českých Budějovicích a Nových Hradech).

Mezi nejvýznamnější úspěchy poslední doby patří:

1. místo (viola) na Soutěžní přehlídce Konzervatoří a hud. gymnázií České republiky

Čestné uznání (housle) na Soutěžní přehlídce Konzervatoří a hud. gymnázií České republiky

1. místo v soutěži Talent Jihočeského kraje

1. místo (viola) na Mezinárodní soutěži Talents for Europe - Slovensko

3. místo (komorní hra-housle) na Mezinárodní soutěži Talents for Europe - Slovensko

Speciální cena pro vítěze - účast na koncertě vítězů za doprovodu orchestru B.Warchala

Zvláštní ocenění za interpretaci skladby B.Martinů - Mládí a B.Martinů - Polička

Zlaté pásmo - Mládí a B.Martinů-Polička (housle)

Zlaté pásmo - Mládí a B.Martinů-Polička (viola)

Zlaté pásmo - Mládí a B.Martinů-Polička (komorní hra)

Vystoupila jako sólista s Divadelním orchestrem České Budějovice a s Jihočeskou komorní filharmonií.

Získala stipendium pro talenty v oblasti kultury od primátora Českých Budějovic Mgr. Juraje Thomy