MgA. Kristian VacekKristian Vacek je absolventem konzervatoře v Č. Budějovicích, studoval v Institutu Toivo Kuuly ve Finsku, kde absolvoval úspěšně dva z kurzů Akademie J. Sibelia. V letech 1996 až 1999 působil jako koncertní mistr v komorním orchestru T. Kuuly, se kterým vystupoval na různých koncertech a festivalech ve Finsku, Švédsku, Estonsku a na Faerských ostrovech. Vystupoval několikrát s orchestrem jako sólista, účastnil se mezinárodních soutěží H. Marteau a Beethovenův Hradec, hrál např. před finským prezidentem Martti Ahtisaarim, v letech 2004 – 2005 byl členem mládežnického Orchestru mladých Evropské unie, s nímž se zúčastnil evropského turné. V roce 2010 ukončil magisterské studium na HAMU v Praze, účinkuje v mnoha orchestrech. V roce 2009 vydal své první sólové album Symbiosis...

 

 

 

MgA. Štěpán Pražák

http://www.arsiuvenum.com/data/images/thumb/2020/vtextu/aa3942468cf5ea04fe451e61e2e87b71.pngAbsolvoval plzeňskou konzervatoř u Radky Beranové a Romana Fedčuka. Již běhěm studia na konzervatoři spolupracoval jako sólista s orchestrem Divadla J.K.Tyla v Plzni. Účastnil se mnoha domácích i zahraničních mistrovských kurzů a stal se laurteátem národních i mezinárodních soutěží (1.místo a laureát mezinárodní soutěže Louise Spohra v Německu). Jako sólista spolupracoval s celou řadou profesionálních orchestrů a vystoupil na mnoha domácích i zahraničních festivalech. Pravidelně spolupracuje se souborem Musica Bohemica a na svých koncertních turné po Evropě vystupuje s ruským pianistou Michaelem Kravtchinem. Od roku 2009 je hostujícím koncertním mistrem Orchestra Mitteleuropea di Udine v Itáli. Od roku 2014 je primáriem Českého filharmonického kvarteta.

 

 

 

 

 

MgA. Lenka Nečasová

 http://www.arsiuvenum.com/data/images/thumb/2020/vtextu/e42a5cf210bf7918f6f0add41cd985b3.pngNarodila jsem se v Prostějově. Od roku 1980 do 1986 jsem studovala konzervatoř v Kroměříži. V sezóně 1987 jsem nastoupila do orchestru Divadla O. Stibora v Olomouci, kde jsem hrála do roku 1989. Přestěhovala jsem se s rodinou do Prahy, kde jsem začala hrát nejprve v orchestru J. Vodňanského (od roku 2001), potom v orchestru Česká komorní filharmonie pod taktovkou Vojtěcha Spurného. V roce 2005 jsem nastoupila ke studiu na Masarykově univerzitě v Brně, obor Teorie a praxe provozování staré hudby. Studium jsem dokončila v roce 2008.Mám za sebou kurzy barokní hudby v Rajnochovicích(jako frekventant, poté houslista v orchestru), Valticích a kurzy jazzové hudby ve Frýdlantu v Čechách. Moje zaujetí poučenou interpretací se uplatňuje v ansámblech Musica cumGaudio, Ensemble 18+. V současné době ještě učím na ZUŠ Musicart Barrandov. Proto také jezdím do Anglie na kurzy Colourstrings G. Szilvaye, který sloučil metodu Suzuki a metodu solmizačního zpěvu Zoltána Kodály do nového systému výuky hry na housle.Šíře mého hudebního nadšení je doplněna hrou ve smyčcovém kvartetu a účinkováním v orchestru muzikálu Fantom opery.

 

 

MgA. Lenka Němcová

lenkaLenka Němcová se narodila 22.4.1994 v Českých Budějovicích. Na housle začala hrát v pěti letech u paní učitelky Tuuly Sivula-Vacek, u které studuje dodnes.

Během studia na ZUŠ B. Jeremiáše v Českých Budějovicích získala řadu ocenění na národních i mezinárodních soutěžích a přehlídkách a úspěšně reprezentovala hudební školu nejen v ČR, ale i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější úspěchy patří přední umístění v celostátních kolech soutěže ZUŠ v sólové i komorní hře, Plzeneckých housličkách, Mezinárodní Kociánově houslové soutěži, mezinárodní soutěži Talents for Europe - Slovensko, Prague junior note, Soutěži Konzervatoře Plzeň.

Několikrát se stala držitelem ocenění Talent Jihočeského kraje a obdržela stipendium pro talenty v oblasti kultury.

V současné době je studentkou pátého ročníku Konzervatoře v Českých Budějovicích obor housle a třetího ročníku téže školy, obor viola pod vedení prof. Tuula Sivula-Vacek.

V Lenka úspěšně zvládla přijímací zkoušku na Akademii múzických umění v Praze a je studentkou oboru viola pod vedením prof. Karla Untermüllera.

Pravidelně vystupuje na koncertech Konzervatoře. Hraje v několika českobudějovických orchestrech a uskupeních.

Lenka během studia na českobudějovické Konzervatoři získala několik významných ocenění, v letních měsících se zúčastňuje hudebních kurzů a seminářů (mistrovské houslové kurzy Václava Hudečka v Luhačovicích, mistrovské kurzy Jana Špidlena v Praze, Mezinárodní kurzy v Českých Budějovicích a Nových Hradech).

Mezi nejvýznamnější úspěchy poslední doby patří:

1. místo (viola) na Soutěžní přehlídce Konzervatoří a hud. gymnázií České republiky

Čestné uznání (housle) na Soutěžní přehlídce Konzervatoří a hud. gymnázií České republiky

1. místo v soutěži Talent Jihočeského kraje

1. místo (viola) na Mezinárodní soutěži Talents for Europe - Slovensko

3. místo (komorní hra-housle) na Mezinárodní soutěži Talents for Europe - Slovensko

Speciální cena pro vítěze - účast na koncertě vítězů za doprovodu orchestru B.Warchala

Zvláštní ocenění za interpretaci skladby B.Martinů - Mládí a B.Martinů - Polička

Zlaté pásmo - Mládí a B.Martinů-Polička (housle)

Zlaté pásmo - Mládí a B.Martinů-Polička (viola)

Zlaté pásmo - Mládí a B.Martinů-Polička (komorní hra)

Vystoupila jako sólista s Divadelním orchestrem České Budějovice a s Jihočeskou komorní filharmonií.

Získala stipendium pro talenty v oblasti kultury od primátora Českých Budějovic Mgr. Juraje Thomy