MgA. Kristian VacekKristian Vacek je absolventem konzervatoře v Č. Budějovicích, studoval v Institutu Toivo Kuuly ve Finsku, kde absolvoval úspěšně dva z kurzů Akademie J. Sibelia. V letech 1996 až 1999 působil jako koncertní mistr v komorním orchestru T. Kuuly, se kterým vystupoval na různých koncertech a festivalech ve Finsku, Švédsku, Estonsku a na Faerských ostrovech. Vystupoval několikrát s orchestrem jako sólista, účastnil se mezinárodních soutěží H. Marteau a Beethovenův Hradec, hrál např. před finským prezidentem Martti Ahtisaarim, v letech 2004 – 2005 byl členem mládežnického Orchestru mladých Evropské unie, s nímž se zúčastnil evropského turné. V roce 2010 ukončil magisterské studium na HAMU v Praze, účinkuje v mnoha orchestrech. V roce 2009 vydal své první sólové album Symbiosis...

 

 

 

MgA. Lenka Němcová

lenkaLenka Němcová se narodila 22.4.1994 v Českých Budějovicích. Na housle začala hrát v pěti letech u paní učitelky Tuuly Sivula-Vacek, u které studuje dodnes.

Během studia na ZUŠ B. Jeremiáše v Českých Budějovicích získala řadu ocenění na národních i mezinárodních soutěžích a přehlídkách a úspěšně reprezentovala hudební školu nejen v ČR, ale i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější úspěchy patří přední umístění v celostátních kolech soutěže ZUŠ v sólové i komorní hře, Plzeneckých housličkách, Mezinárodní Kociánově houslové soutěži, mezinárodní soutěži Talents for Europe - Slovensko, Prague junior note, Soutěži Konzervatoře Plzeň.

Několikrát se stala držitelem ocenění Talent Jihočeského kraje a obdržela stipendium pro talenty v oblasti kultury.

V současné době je studentkou pátého ročníku Konzervatoře v Českých Budějovicích obor housle a třetího ročníku téže školy, obor viola pod vedení prof. Tuula Sivula-Vacek.

V Lenka úspěšně zvládla přijímací zkoušku na Akademii múzických umění v Praze a je studentkou oboru viola pod vedením prof. Karla Untermüllera.

Pravidelně vystupuje na koncertech Konzervatoře. Hraje v několika českobudějovických orchestrech a uskupeních.

Lenka během studia na českobudějovické Konzervatoři získala několik významných ocenění, v letních měsících se zúčastňuje hudebních kurzů a seminářů (mistrovské houslové kurzy Václava Hudečka v Luhačovicích, mistrovské kurzy Jana Špidlena v Praze, Mezinárodní kurzy v Českých Budějovicích a Nových Hradech).

Mezi nejvýznamnější úspěchy poslední doby patří:

1. místo (viola) na Soutěžní přehlídce Konzervatoří a hud. gymnázií České republiky

Čestné uznání (housle) na Soutěžní přehlídce Konzervatoří a hud. gymnázií České republiky

1. místo v soutěži Talent Jihočeského kraje

1. místo (viola) na Mezinárodní soutěži Talents for Europe - Slovensko

3. místo (komorní hra-housle) na Mezinárodní soutěži Talents for Europe - Slovensko

Speciální cena pro vítěze - účast na koncertě vítězů za doprovodu orchestru B.Warchala

Zvláštní ocenění za interpretaci skladby B.Martinů - Mládí a B.Martinů - Polička

Zlaté pásmo - Mládí a B.Martinů-Polička (housle)

Zlaté pásmo - Mládí a B.Martinů-Polička (viola)

Zlaté pásmo - Mládí a B.Martinů-Polička (komorní hra)

Vystoupila jako sólista s Divadelním orchestrem České Budějovice a s Jihočeskou komorní filharmonií.

Získala stipendium pro talenty v oblasti kultury od primátora Českých Budějovic Mgr. Juraje Thomy

 

 

 

MgA. Petr Šporcl


 

Petr Šporcl se řadí mezi nejlepší současné violoncellisty české hudební scény.

Na violoncello začal hrát v sedmi letech na LŠU v Českých Budějovicích u prof.R. Weisse. Jeho mimořádný hudební talent se projevoval již od útlého mládí a o budoucí profesi nemohlo být pochyb.Ve studiích pokračoval na Konzervatoři v Praze ve třídě prof.F. Pišingera a AMU v Praze u prof.D. Veise. Během studií na AMU byl na základě konkursu vybrán jako jeden ze třiceti studentů z celého světa a dostal nabídku stipendia v USA.Stal se studentem S.M.U.Dallas,USA. Byl žákem Ch. Adkinse. Studium v USA úspěšně dokončil a obdržel „ARTIST CERTIFICATE IN CELLO“. V r. 1995 také úspěšně absolvoval AMU v Praze.Poté 5 let působil jako koncertní mistr violoncell Pražské komorní filharmonie a v r. 1995 byl u zrodu M.Nostitz Quarteta a dva roky byl členem Škampova kvarteta..Petr Šporcl je laureátem několika mezinárodních soutěží(Corpus Christi-USA,Beethovenův Hradec,Pražské jaro,Cremona-Itálie.

Petr Šporcl je žádaným sólovým i komorním hráčem.Jeho hra zaujme nejen bravurně zvládnutou technikou, ale zejména výjimečným muzikantským a osobitým projevem.

Petr Šporcl pedagogicky působí v ZUŠ olešská a od roku 2012 vyučuje na Konzervatoři Jana Deyla.  Jako lektor je zván na  hudebních kurzy komorní i sólové hry v Čechách, Anglii, Holansku a USA.

 

 

 

MgA. Jana Hrabaňová

Suzuki učitelka houslí, Praha

http://www.suzukiasociace.cz/

http://www.suzukimetoda.cz/ucitelka-housli-praha.php

Vzdělání

Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1, obor housle u prof. J. Foltýna1987: absolventský koncert s doprovodem orchestru, Dvořákova síň Rudolfína.1987-1992, Hudební fakulta AMU v Praze, obor housle u prof. N. Grumlíkové1989: spoluzakladatelka Škampova kvarteta, vzniklého pod vedením profesorů Antonína Kohouta a Milana Škampy, členů Smetanova kvarteta. V Škampově kvartetu působila jako sekundista do roku 2008.

Studijní pobyty

Roční stipendium na Scuola di Musica di Fiesole u Piera Farulliho – Quarteto Italiano (komorní hra), 1990.Studia u pianisty Malcoma Fragera, u členů Amadeus Quartet, Waltera Levina (Quartet LaSalle) a dalších.

Ocenění

1991:   1. Místo na mezinárodní soutěži Charlese Hennena v Heerlenu, Holandsko

1992:   Zvláštní cena Českého komorního spolku

1993:   Cena Královské filharmonické společnosti Best Debut 1993, Wigmore Hall, Londýn

1994 – 1998:  Škampovo kvarteto se stalo prvním rezidenčním souborem v historii Wigmore hall

2001:   Cena Harmonie za nejlepší nahrávku roku 2001, za nahrávku Janáčkových kvartetů

2003:   Cena Harmonie za nejlepší nahrávku roku 2003, za nahrávku Smetanových kvartetů

Koncerty

Koncertní turné: po Evropě, Japonsku, Severní a Jižní Americe, Mexiku, Austrálii a Novém Zélandu.Mezinárodní hudební festivaly: v Melbourne, Aspenu, Berlíně, Gstaadu, Edinburghu, Istambulu, Paříži, holandském Orlandu, norském Stavangeru, německém Schleswig-Holsteinu a Schwetzingenu, v Praze (Pražské jaro) a další.Koncerty ve významných hudebních centrech: londýnská Wigmore Hall, Concertgebow v Amsterodamu, pařížské divadlo Chatelet, vídeňský Musikveiren, Lincoln Centre a Carnegie Hall v New Yorku, Suntory Hall v Tokiu, Dvořákova síň pražského Rudolfína a jiné.

Spolupráce

Josef Suk, Dagmar Pecková, Jiří Bárta, Nobuko Imai, Dame Anne Evans, John Williams, Lars Noght, Janine Jansen, Kathryn Stott, Michael Collins, Ronald van Spandock, Nikolaj Demiděnko, Itamar Golan, Melvyn Tan, Wolfgang Holzmeier a další.

Crossover projekty

Koncertní turné s Ivou Bittovou po USA, New York: Carnegie Hall; v Německu, Berlin: Berlínská Filharmonie; ve Švýcarsku, Bern: Paul Klee Centrum; Velká Británie, Londýn: Wigmore Hall; Belgie, Antverpy: de Singel; v České republice, Brno: Besední dům a v Dvořákově síni pražského Rudolfina.

Pedagogická činnost

2004 – 2008: hostující profesorka komorní hudby na londýnské Royal Academy Of Music.Mistrovské kurzy: Wigmore Hall, Londýn; University of Manchester; Concertgebouw, Amsterdam; Orlando Festival, Holandsko; University of Mexiko City, Mexiko; Bard Universty, USA, University Hobart, Tasmanie a další.2007: lektorka hry na housle, ve Studiu Dobeška, na Praze 4.

Nahrávky - Supraphon:

1995:   Beethoven, Smetana, Dvořák

1996:   Haydn, Schubert, Ravel

1997:   Beethoven, Mozart

1998:   Iva Bittová, Classic

1998:   Dvořák, Brahms

1999:   Janáček, Dvořák

2000:   Beethoven

2001:   Janáček

2003:   Smetana

2004:   Janáčkova moravská poezie v písni, s Ivou Bittovou

2004:   Janáček

2007:   Dvořák

2007:   Živě z Wigmore hall, Mozart, Smetana, Šostakovič

Od roku 1994 pravidelné nahrávky živých vystoupení pro BBC.

Současnost

2013: pokračuje ve výuce hry na housle ve Studiu Dobeška v Praze Bráníku.

3.8.2013 skládá úspěšně zkoušku úrovně 1 u Evropské asociace Suzuki (členové zkušební komise: Helen Brunner (Velká Británie), Eva Maria Tosik-Warszawiak (Island) a Agatha Jerie (Švýcarsko)) a stává se první certifikovanou lektorkou Suzuki metody v České republice. Získává od Evropské Asociace Suzuki licenční oprávnění k výuce podle Suzuki Violin Method úrovně 1 (Suzuki Violin Book 1).

9.5.2014 skládá u Evropské asociace Suzuki úspěšně zkoušku úrovně 2 (členové zkušební komise: Helen Brunner (Velká Británie), Wilfried van Gorp (Belgie) a Agatha Jerie (Švýcarsko)). Získává tím oprávnění k výuce podle Suzuki Violin Method úrovně 2 (Suzuki Violin Book 2 & 3).

31.5.2014 skládá u Evropské asociace Suzuki úspěšně zkoušku úrovně 3 (členové zkušební komise: Helen Brunner (Velká Británie), Wilfried van Gorp (Belgie) a Agatha Jerie (Švýcarsko)). Získává tím oprávnění k výuce podle Suzuki Violin Method úrovně 3 (Suzuki Violin Book 4 & 5).

12.7.2015 skládá u Evropské asociace Suzuki úspěšně zkoušku úrovně 4, členové zkušební komise: Elzbieta Wegrzyn (Polsko), Ewa Tosik - Warszawick (Island), Agathe Jerie (Švýcarsko)

8. 8. 2016 skládá u Evropské asociace Suzuki úspěšně zkoušku úrovně 5, členové zkušební komise: Helen Brunner (Anglie), Ewa Tosik-Warszawick (Island), Agathe Jerie (Švýcarsko) Získává tím oprávnění k výuce podle Suzuki Violin Method úrovně 5 (Suzuki Violin Book 8 & 9, 10).

31. 3. 2017 spoluzakládá Českou Suzuki asociaci