MgA. Kristian VacekKristian Vacek je absolventem konzervatoře v Č. Budějovicích, studoval v Institutu Toivo Kuuly ve Finsku, kde absolvoval úspěšně dva z kurzů Akademie J. Sibelia. V letech 1996 až 1999 působil jako koncertní mistr v komorním orchestru T. Kuuly, se kterým vystupoval na různých koncertech a festivalech ve Finsku, Švédsku, Estonsku a na Faerských ostrovech. Vystupoval několikrát s orchestrem jako sólista, účastnil se mezinárodních soutěží H. Marteau a Beethovenův Hradec, hrál např. před finským prezidentem Martti Ahtisaarim, v letech 2004 – 2005 byl členem mládežnického Orchestru mladých Evropské unie, s nímž se zúčastnil evropského turné. V roce 2010 ukončil magisterské studium na HAMU v Praze, účinkuje v mnoha orchestrech. V roce 2009 vydal své první sólové album Symbiosis...

 

 

 

Miluše Barvínková

 Bc. Miluše Barvínková absolvovala Konzervatoř v Kroměříži a Universitu Hradec Králové – obor housle. Poté působila několik let ve Filharmonii Hradec Králové ve skupině prvních houslí. Na ZUŠ J.Kociana v Ústí nad Orlicí vyučuje hru na housle a violu od roku 1983. Již od počátku své vyučovatelské praxe se věnovala výchově malých houslistů od předškolního věku – je autorkou vlastní učebnice pro tento věk. Při své praxi využívá i poznatků z kurzů Gezy Silvaye a Kato Havas.

Po letošních přijímacích zkouškách na konzervatoře se počet jejích úspěšně připravených žáků zaokrouhlil na 20. Se svými studenty se každoročně účastní mnoha soutěží. Její žáci několikrát získali ceny v ústředním kole soutěže ZUŠ v sólové i komorní hře, Hana Jasanská (držitelka cen také z Kocianovy houslové soutěže, z Talents for Europe, z Nové Paky, ze Starého Plzence, z Archetti in Moravia i z Mickovy soutěže v Praze) tuto soutěž opakovaně vyhrála.

V roce 2000 založila Miluše Barvínková školní symfonický orchestr Decapoda. Pod její taktovkou se orchestr umísťuje na předních místech národní soutěže orchestrů, v roce 2009 získala Decapoda 1. místo v ústředním kole. Orchestr se pravidelně zúčastňuje výměnných koncertů s orchestry z celé republiky a také z německého St. Georgen. Vybraní hráči Decapody si v roce 2014 a 2017 zahráli v orchestru se členy České filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka v pražském Rudolfinu.

Miluše Barvínková byla mnoho let členkou Ústeckého smyčcového kvarteta a koncertním mistrem Komorního orchestru Jaroslava Kocaina. Je členkou Ústřední umělecké rady ZUŠ České republiky. Několik sezón pracovala jako pedagog na mezinárodním hudebním táboře v Horním Jelení a jako lektorka metodiky výuky dětí předškolního věku na sérii pedagogických kurzů v Pardubickém kraji.

V r. 2015 Miluše Barvínková obdržela Cenu starosty města Ústí nad Orlicí za umělecký a pedagogický přínos.