Štěpán Slavík

 

Narodil se 12. 8. 1984 v Plzni. V šesti letech začal hrát na klavír v ZUŠ B. Smetany v Plzni u Aleny Tupé. Během studia absolvoval řadu soutěží (přední umístění v celostátních kolech Národní soutěže ZUŠ – 1996 a 1999, Karlovarská růžička, 1. cena v Soutěži Konzervatoře Plzeň – 1999). V roce 1999 úspěšně složil zkoušky na Konzervatoř Plzeň. Navštěvoval klavírní třídu Věry Müllerové. Opět slavil úspěchy na soutěžních pódiích (Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž – 2001, Pro Bohemia – 2001). V roce 2003 vykonal maturitu, o dva roky později absolutorium. V letech 2003 až 2005 vyučoval hru na klavír v ZUŠ Stod. V roce 2005 nastoupil studium u MgA. Jana Jiraského, Ph.D. na Hudební fakultě JAMU v Brně, obor  Hra na klavír. Toto bakalářské studium úspěšně ukončil v červnu 2008 a získal tak titul BcA. Spolupracoval s Divadelní fakultou JAMU – podílel se na provedení melodramů, věnoval se hodně komorní hudbě a s varhaníkem Michaelem Bártkem uvedli českou premiéru varhanního koncertu M. Dupré. Účastnil se řady mistrovských kurzů pod vedením renomovaných umělců.
V současné době působí jako učitel hudby v ZUŠ B. Smetany v Plzni a v ZUŠ Holýšov. Vyučuje zde klavír a el. klávesy. Je i nadále koncertně činný. Věnuje se především komorní hudbě a korepetici u nás i v zahraničí.