MgA. Tuula Sivula-VacekTuula Sivula - Vacek se narodila ve Finsku. Houslovou hru studovala na finské konzervatoři a poté na akademii J. Sibelia v Helsinkách (absolvovala v roce 1988)u českého pedagoga Jana Vacka. S manželem Janem učili pravidelně na mezinárodních hudebních kurzech ve Finsku. Jako lektorka pracovala na konzervatoři v Oulu a ve Vaase, zúčastnila se mezinárodních houslových kurzů Emila Kamilarova a Diny Schneidermann v Suolahti. V roce 1999 se přestěhovala s rodinou do České republiky. V současné době vyučuje hru na housle a komorní hru na Konzervatoři a na ZUŠ B. Jeremiáše v Č. Budějovicích. Její žáci se pravidelně umísťují na předních místech národních i mezinárodních soutěží.

 

 

MgA. Kristian VacekKristian Vacek je absolventem konzervatoře v Č. Budějovicích, studoval v Institutu Toivo Kuuly ve Finsku, kde absolvoval úspěšně dva z kurzů Akademie J. Sibelia. V letech 1996 až 1999 působil jako koncertní mistr v komorním orchestru T. Kuuly, se kterým vystupoval na různých koncertech a festivalech ve Finsku, Švédsku, Estonsku a na Faerských ostrovech. Vystupoval několikrát s orchestrem jako sólista, účastnil se mezinárodních soutěží H. Marteau a Beethovenův Hradec, hrál např. před finským prezidentem Martti Ahtisaarim, v letech 2004 – 2005 byl členem mládežnického Orchestru mladých Evropské unie, s nímž se zúčastnil evropského turné. V roce 2010 ukončil magisterské studium na HAMU v Praze, účinkuje v mnoha orchestrech. V roce 2009 vydal své první sólové album Symbiosis...

 

 

Olga Hráchová

http://www.arsiuvenum.com/data/images/thumb/2014/vtextu/47daaed0dc52ce8012b8c6404c181181.pngOlga Hráchová (*1968) pochází z jihočeské Volyně. Lásku k hudbě a houslím v ní vzbudila její první učitelka Jaroslava Staňková (dnes Ledková). Olga vystudovala plzeňskou konzervatoř, hrála v dívčím kvartetu Musica Puellarum či v orchestru Divadla J. K. Tyla v Plzni. Věnuje se také folkloru, byla členkou plzeňského souboru Jiskra, Ledecké dudácké muziky a Plzeňského MLSu. Působila jako vedoucí souboru Máječek, od r. 2004 vede s kolegou dětský folklorní soubor Plzeňáček, se kterým navštívila již řadu zemí Evropy, soubor též vydal dvě CD. V roce 2013 pak založila orchestr dětí a rodičů Vivat Familia.

Jako houslový pedagog začínala na ZUŠ Nýřany a od r. 2004 učí na ZUŠ B. Smetany v Plzni. Její žáci se v hojném počtu účastní různých celostátních i mezinárodních soutěží a přehlídek (soutěžní přehlídka Mládí a B. Martinů v Poličce, Plzenecké housličky, Mezinárodní houslová soutěž Mistra J. Muziky v Nové Pace, Houslová soutěž PhDr. J. Micky v Praze, Kocianova houslová soutěž v Ústí n. Orlicí, krajská a ústřední kola soutěží ZUŠ aj.) a přiváží si z nich krásná ocenění. Zatím největších úspěchů dosáhl Kryštof Kohout, který ve svých 14 letech například již třikrát vystoupil jako sólista s Plzeňskou filharmonií, získal 1. cenu v ústředním kole soutěže ZUŠ a třikrát 3. cenu na mezinárodní Kocianově houslové soutěži. Nyní studuje plzeňskou konzervatoř. Další z úspěšných žáků Anna Vodová studuje konzervatoř ve francouzském Belfortu. Někteří studenti Olgy Hráchové si opakovaně zahráli v orchestru se členy České filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka.

Olga Hráchová se neustále vzdělává v houslové metodice, jezdí sama nebo se svými žáky k významným pedagogům na semináře, konzultace či kurzy. Ráda se věnuje zejména mladším houslistům, včetně těch nejmenších. Své žáky vede jak k sólové, tak ke komorní hře.

Na celostátní přehlídce Mládí a B. Martinů získala mimořádné ocenění poroty za pedagogické vedení a další rok diplom pro nejlepšího pedagoga.

 

Miluše Barvínková

 Bc. Miluše Barvínková absolvovala Konzervatoř v Kroměříži a Universitu Hradec Králové – obor housle. Poté působila několik let ve Filharmonii Hradec Králové ve skupině prvních houslí. Na ZUŠ J.Kociana v Ústí nad Orlicí vyučuje hru na housle a violu od roku 1983. Již od počátku své vyučovatelské praxe se věnovala výchově malých houslistů od předškolního věku – je autorkou vlastní učebnice pro tento věk. Při své praxi využívá i poznatků z kurzů Gezy Silvaye a Kato Havas.

Po letošních přijímacích zkouškách na konzervatoře se počet jejích úspěšně připravených žáků zaokrouhlil na 20. Se svými studenty se každoročně účastní mnoha soutěží. Její žáci několikrát získali ceny v ústředním kole soutěže ZUŠ v sólové i komorní hře, Hana Jasanská (držitelka cen také z Kocianovy houslové soutěže, z Talents for Europe, z Nové Paky, ze Starého Plzence, z Archetti in Moravia i z Mickovy soutěže v Praze) tuto soutěž opakovaně vyhrála.

V roce 2000 založila Miluše Barvínková školní symfonický orchestr Decapoda. Pod její taktovkou se orchestr umísťuje na předních místech národní soutěže orchestrů, v roce 2009 získala Decapoda 1. místo v ústředním kole. Orchestr se pravidelně zúčastňuje výměnných koncertů s orchestry z celé republiky a také z německého St. Georgen. Vybraní hráči Decapody si v roce 2014 a 2017 zahráli v orchestru se členy České filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka v pražském Rudolfinu.

Miluše Barvínková byla mnoho let členkou Ústeckého smyčcového kvarteta a koncertním mistrem Komorního orchestru Jaroslava Kocaina. Je členkou Ústřední umělecké rady ZUŠ České republiky. Několik sezón pracovala jako pedagog na mezinárodním hudebním táboře v Horním Jelení a jako lektorka metodiky výuky dětí předškolního věku na sérii pedagogických kurzů v Pardubickém kraji.

V r. 2015 Miluše Barvínková obdržela Cenu starosty města Ústí nad Orlicí za umělecký a pedagogický přínos.

Lenka Němcová

lenkaLenka Němcová se narodila 22.4.1994 v Českých Budějovicích. Na housle začala hrát v pěti letech u paní učitelky Tuuly Sivula-Vacek, u které studuje dodnes.

Během studia na ZUŠ B. Jeremiáše v Českých Budějovicích získala řadu ocenění na národních i mezinárodních soutěžích a přehlídkách a úspěšně reprezentovala hudební školu nejen v ČR, ale i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější úspěchy patří přední umístění v celostátních kolech soutěže ZUŠ v sólové i komorní hře, Plzeneckých housličkách, Mezinárodní Kociánově houslové soutěži, mezinárodní soutěži Talents for Europe - Slovensko, Prague junior note, Soutěži Konzervatoře Plzeň.

Několikrát se stala držitelem ocenění Talent Jihočeského kraje a obdržela stipendium pro talenty v oblasti kultury.

V současné době je studentkou pátého ročníku Konzervatoře v Českých Budějovicích obor housle a třetího ročníku téže školy, obor viola pod vedení prof. Tuula Sivula-Vacek.

V Lenka úspěšně zvládla přijímací zkoušku na Akademii múzických umění v Praze a je studentkou oboru viola pod vedením prof. Karla Untermüllera.

Pravidelně vystupuje na koncertech Konzervatoře. Hraje v několika českobudějovických orchestrech a uskupeních.

Lenka během studia na českobudějovické Konzervatoři získala několik významných ocenění, v letních měsících se zúčastňuje hudebních kurzů a seminářů (mistrovské houslové kurzy Václava Hudečka v Luhačovicích, mistrovské kurzy Jana Špidlena v Praze, Mezinárodní kurzy v Českých Budějovicích a Nových Hradech).

Mezi nejvýznamnější úspěchy poslední doby patří:

1. místo (viola) na Soutěžní přehlídce Konzervatoří a hud. gymnázií České republiky

Čestné uznání (housle) na Soutěžní přehlídce Konzervatoří a hud. gymnázií České republiky

1. místo v soutěži Talent Jihočeského kraje

1. místo (viola) na Mezinárodní soutěži Talents for Europe - Slovensko

3. místo (komorní hra-housle) na Mezinárodní soutěži Talents for Europe - Slovensko

Speciální cena pro vítěze - účast na koncertě vítězů za doprovodu orchestru B.Warchala

Zvláštní ocenění za interpretaci skladby B.Martinů - Mládí a B.Martinů - Polička

Zlaté pásmo - Mládí a B.Martinů-Polička (housle)

Zlaté pásmo - Mládí a B.Martinů-Polička (viola)

Zlaté pásmo - Mládí a B.Martinů-Polička (komorní hra)

Vystoupila jako sólista s Divadelním orchestrem České Budějovice a s Jihočeskou komorní filharmonií.

Získala stipendium pro talenty v oblasti kultury od primátora Českých Budějovic Mgr. Juraje Thomy