HUDEBNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ - DOVOLENÁ S HUDBOU (pro "dříve" narozené)

Stále více se prosazuje trend trávit volný čas aktivně a smysluplně.
Právě DOVOLENÁ S HUDBOU je výbornou příležitostí, jak si za pomoci profesionálních lektorů, symbolické ceny a v příjemném kolektivu doplnit hudební vzdělání i sebevědomí.
Tato aktivita je určená pro dospělé, kteří se ve volném čase věnují hudbě (samouci, bývalí žáci ZUŠ a Konzervatoří, začátečníci...)

CÍLEM KURZU JE UMOŽNIT:

CENA KURZU:

V ceně je zahrnuto: 7 (7x45 min.) vyučovacích hodin, klavírní korepetice, orchestrální hra (smyčcové nástroje), notový materiál a jiné

ÚHRADA KURZOVNÉHO:

OBORY VÝUKY: