HUDEBNÍ KURZY PRO DĚTI

Mezinárodní letní hudební kurzy jsou jedinečný projekt, který umožňuje amatérům a začínajícím profesionálům prázdninové setkání s hudbou.
Je připravena široká nabídka výukových programů pro hráče na smyčcové nástroje a sólový zpěv, orchestrální a komorní hra.
Každý si může navolit program, který ho zajímá a který mu vyhovuje.
Účastníkům se bude věnovat profesionální tým lektorů.
Je připraven zajímavý doprovodný program.
Účastníci mohou prezentovat své umění na koncertech v rámci MLHK.

CÍLEM KURZU JE UMOŽNIT:

CENA KURZU:

V ceně je zahrnuto: 7 (7x45 min.) vyučovacích hodin, klavírní korepetice, orchestrální hra (smyčcové nástroje), notový materiál a jiné

ÚHRADA KURZOVNÉHO:

OBORY VÝUKY: