11. ročník MEZINÁRODNÍCH LETNÍCH HUDEBNÍCH KURZŮ 2019   

19.-27.7.2019  Rožmberk nad Vltavou

 

!!! POZOR !!!

Kapacita zaplněna

 

 

Leták MLHK 2019 

 

 

HUDEBNÍ KURZY
PRO DOSPĚLÉ
HUDEBNÍ KURZY
PRO DĚTI
SBOROVÝ
ZPĚV
KOMORNÍ
HRA

Stále více se prosazuje trend trávit volný čas aktivně a smysluplně. Právě DOVOLENÁ S HUDBOU je výbornou příležitostí, jak si doplnit hudební vzdělání i sebevědomí. Tato aktivita je určená pro "dříve narozené", kteří se ve volném čase věnují hudbě (samouci, bývalí žáci ZUŠ a konzervatoří, začátečníci...)

Mezinárodní letní hudební kurzy jsou jedinečný projekt, který umožňuje amatérům a začínajícím profesionálům prázdninové setkání s hudbou. Je připravena široká nabídka výukových programů pro hráče na smyčcové nástroje, sólový zpěv a kytaru, orchestrální a komorní hra.

Tato aktivita je určená pro účastníky hudebních kurzů, rodiče či „nehudební“ doprovod a pro všechny, kteří rádi zpívají.
Náš sbor secvičí jednoduché písně z české a světové hudby a vystoupí na koncertech v rámci Mezinárodních letních hudebních kurzů.

V hodinách komorní hry vzniká prostor pro navázání a rozvíjení hudební komunikace mezi hráči, jejich spojení v jeden hudební celek. Tento přístup má ten nejdůležitější cíl - prožívanou radost ze společné hudby. Komorní hra je určena všem hudebníkům bez rozdílu věku a stupně pokročilosti