12. ročník MEZINÁRODNÍCH LETNÍCH HUDEBNÍCH KURZŮ 2020  

1.-9.8.2020  Hněvkovice na pravém břehu Vltavy

 

21.5.2020 Současná situace v ČR umožňuje uspořádání MLHK2020 v plném rozsahu

 

Poslední volná místa MLHK2020:

obor housle - MgA.Štěpán Pražák

obor violoncello - MgA. Jana Vintrová, MgA. Petr Šporcl 

 

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice - domov mládeže

Hněvkovice na pravém břehu Vlt. 865

375 0 Týn nad Vltavou

Jihočeský kraj

 

GPS: 49.1929428N, 14.4491633E 

 

 

HUDEBNÍ KURZY
PRO DOSPĚLÉ
HUDEBNÍ KURZY
PRO DĚTI
SBOROVÝ
ZPĚV
KOMORNÍ
HRA

Stále více se prosazuje trend trávit volný čas aktivně a smysluplně. Právě DOVOLENÁ S HUDBOU je výbornou příležitostí, jak si doplnit hudební vzdělání i sebevědomí. Tato aktivita je určená pro "dříve narozené", kteří se ve volném čase věnují hudbě (samouci, bývalí žáci ZUŠ a konzervatoří, začátečníci...)

Mezinárodní letní hudební kurzy jsou jedinečný projekt, který umožňuje amatérům a začínajícím profesionálům prázdninové setkání s hudbou. Je připravena široká nabídka výukových programů pro hráče na smyčcové nástroje a sólový zpěv, orchestrální a komorní hra.

Tato aktivita je určená pro účastníky hudebních kurzů, rodiče či „nehudební“ doprovod a pro všechny, kteří rádi zpívají.
Náš sbor secvičí jednoduché písně z české a světové hudby a vystoupí na koncertech v rámci Mezinárodních letních hudebních kurzů.

V hodinách komorní hry vzniká prostor pro navázání a rozvíjení hudební komunikace mezi hráči, jejich spojení v jeden hudební celek. Tento přístup má ten nejdůležitější cíl - prožívanou radost ze společné hudby. Komorní hra je určena všem hudebníkům bez rozdílu věku a stupně pokročilosti