10. ročník MEZINÁRODNÍCH LETNÍCH HUDEBNÍCH KURZŮ 2018   20.-28.7.2018

Rožmberk nad Vltavou

 

POZOR!!! Změna kurzovného

 

V roce 2018 nebude otevřen obor kytara

 

HUDEBNÍ KURZY
PRO DOSPĚLÉ
HUDEBNÍ KURZY
PRO DĚTI
SBOROVÝ
ZPĚV
KOMORNÍ
HRA

Stále více se prosazuje trend trávit volný čas aktivně a smysluplně. Právě DOVOLENÁ S HUDBOU je výbornou příležitostí, jak si doplnit hudební vzdělání i sebevědomí. Tato aktivita je určená pro "dříve narozené", kteří se ve volném čase věnují hudbě (samouci, bývalí žáci ZUŠ a konzervatoří, začátečníci...)

Mezinárodní letní hudební kurzy jsou jedinečný projekt, který umožňuje amatérům a začínajícím profesionálům prázdninové setkání s hudbou. Je připravena široká nabídka výukových programů pro hráče na smyčcové nástroje, sólový zpěv a kytaru, orchestrální a komorní hra.

Tato aktivita je určená pro účastníky hudebních kurzů, rodiče či „nehudební“ doprovod a pro všechny, kteří rádi zpívají.
Náš sbor secvičí jednoduché písně z české a světové hudby a vystoupí na koncertech v rámci Mezinárodních letních hudebních kurzů.

V hodinách komorní hry vzniká prostor pro navázání a rozvíjení hudební komunikace mezi hráči, jejich spojení v jeden hudební celek. Tento přístup má ten nejdůležitější cíl - prožívanou radost ze společné hudby. Komorní hra je určena všem hudebníkům bez rozdílu věku a stupně pokročilosti